RSV-Patiëntennetwerk WKZ

RSV-PN is een netwerk van ouders van kinderen die als baby een (ernstige) RS-virusinfectie hebben doorgemaakt.

Als ouders van (ex) RS-patiënten zetten wij ons in voor het vergroten van de algemene bekendheid over het RS-virus.  Wat ons betreft hoort het RS-virus thuis in het standaardrijtje kinderziektes dat iedereen kent. Met onze activiteiten willen wij bereiken dat iedereen weet wat het RS-virus is. Daarnaast zijn wij actief betrokken bij de activiteiten van de RSV-onderzoeksgroep van het Wilhelmina Kinderziekenhuis en fungeren wij als onafhankelijk klankbord.

Aansluiten bij RSV-Patiëntennetwerk WKZ?

Indien u ouder bent van een kind dat een RS-virusinfectie heeft doorgemaakt en u wilt ook graag een bijdrage leveren aan het vergroten van de algemene bekendheid over dit virus of aan wetenschappelijk onderzoek op dit gebied, laat het ons weten via rsv-pn@umcutrecht.nl of stuur een PB via onze Facebookpagina.